Orders

(excerpt from annex no. 4. to the Regulations)

 

Only the Polish version of the Regulations is available. Please check the links below.

 

Warunki dostaw Towarów (wyciąg z załącznika nr 4. do Regulaminu) - wersja polska

 

Pliki do pobrania

Regulamin dostaw (załącznik nr 4 do Regulaminu) obowiązujący od 17 czerwca 2019 roku - wersja polska